Viktigt meddelande till allmänheten: Ett misstänkt farligt föremål har hittats iUpplands-Bro nordväst om Stockholm. Boende i närheten av kommunhuset i Kungsängen ombeds stanna inomhus tills vidare.Läs mer, öppnar annan webbplats

Dagens viktigaste nyhetsklipp WHO om Sveriges coronastrategi

Sveriges sätt att agera under coronapandemin kan vara en modell för framtiden menar WHO:s chef för krisberedskap Michael J Ryan.