Dagens viktigaste nyhetsklipp Intäktsras i saudisk ekonomi

Lågt oljepris i coronakrisen.