Dagens viktigaste nyhetsklipp Almi lånar ut till företagen

Hittills har en tredjedel av medlen använts.