Dagens viktigaste nyhetsklipp Småföretagen har svårt att klara coronakrisen

Coronakrisen har slagit hårt mot många företag. Staten har presenterat flera stödpaket men det är inte alltid lätt för småföretagen att använda sig av dem trots att de är i störst behov.