Dagens viktigaste nyhetsklipp ”Ett första steg mot normalitet”

SVT:s korrespondent i Tyskland om läget