Morgonstudion Många äldre tillfrisknar och skrivs ut

Trots farhågor om att äldre sköra skulle ha mycket svårt att överleva en allvarlig covid-19-infektion så visar nya siffror att en majoritet av de som skrivits in i den geriatriska slutenvården till följd av covid-19 i region Stockholm tillfrisknar.