Dagens viktigaste nyhetsklipp KD om bristerna inom hemtjänsten

Hemtjänstpersonal vittnar om dåliga rutiner. Bristande skyddsutrustning och hög personalomsättning inom hemtjänsten.