Viktigt meddelande till allmänheten: Ett misstänkt farligt föremål har hittats i Upplands-Bro nordväst om Stockholm. Boende i närheten av kommunhuset i Kungsängen ombeds stanna inomhus tills vidare.Läs mer, öppnar annan webbplats

Dagens viktigaste nyhetsklipp KD om bristerna inom hemtjänsten

Hemtjänstpersonal vittnar om dåliga rutiner. Bristande skyddsutrustning och hög personalomsättning inom hemtjänsten.