Dagens viktigaste nyhetsklipp USA ska öppnas i tre faser

Stegvisa lättnader i coronarestriktionerna.