Viktigt meddelande till allmänheten: Ett misstänkt farligt föremål har hittats iUpplands-Bro nordväst om Stockholm. Boende i närheten av kommunhuset i Kungsängen ombeds stanna inomhus tills vidare.Läs mer, öppnar annan webbplats

Dagens viktigaste nyhetsklipp Värsta scenariot: Arbetslöshet på över 13 procent

Regeringen räknar med snabbt stigande arbetslöshet och ett djupt fall i BNP på grund av coronakrisen. När finansminister Magdalena Andersson (S) i dag presenterade vårbudgeten föreslog hon dessutom en höjning av utgiftstaket under 2020 för att kunna hantera framtida kostnader för att stoppa smittspridningen.