Rapport MSB: Corona kan påverka vattentillgången

Brist på kemikalier kan leda till brist på dricksvatten. Men MSB bedömer att med god framförhållning kommer problemet att undvikas.