Viktigt meddelande till allmänheten: Ett misstänkt farligt föremål har hittats iUpplands-Bro nordväst om Stockholm. Boende i närheten av kommunhuset i Kungsängen ombeds stanna inomhus tills vidare.Läs mer, öppnar annan webbplats

Dagens viktigaste nyhetsklipp Tvingas arbeta i skift på krematoriet

Det är hård press på krematorier i Stockholmsområdet på grund av det ökande antalet avlidna i Covid-19.