Rapport Akutläkaren vittnar om felaktig skyddsutrustning

Katrin Hruska, akutläkare, ser brister inom hemtjänsten.