Rapport Mobiloperatören Tre: Ser att stockholmarna håller sig hemma

Så kan mobiloperatören se att stockholmare lyssnar på Folkhälsomyndighetens råd.