Dagens viktigaste nyhetsklipp ”Fel att avskaffa Sveriges beredskapslager”

Socialminister Lena Hallengren (S) berättar om beslutet att avskaffa beredskapslagren och att man nu håller på med arbetet att bygga upp beredskapen igen.