Dagens viktigaste nyhetsklipp IVA-platserna sinar i landet

Stor osäkerhet om intensivvårdplatserna kommer räcka.