Babel Babel besöker Trygve Skaug

Den norske poeten och artisten Trygve Skaugs dikt om självmord lästes i samband med författaren Ari Behns begravning och nu toppar han försäljningslistorna i Norge. Se mer i Babel söndag 5 april.