Dagens viktigaste nyhetsklipp ”Ett experiment att låsa in folk”

Folkhälsomyndigheten försvarar svenska coronastrategin