Viktigt meddelande till allmänheten: Ett misstänkt farligt föremål har hittats iUpplands-Bro nordväst om Stockholm. Boende i närheten av kommunhuset i Kungsängen ombeds stanna inomhus tills vidare.Läs mer, öppnar annan webbplats

Dagens viktigaste nyhetsklipp Svensk coronastrategi ifrågasätts internationellt

Sveriges taktik för att bekämpa coronaepidemin väcker förvåning världen över. Dansk press menar att Sverige ligger efter. Tysk media kallar den svenska strategin för ”avslappnad”. Norska infektionsläkare är kritiska.