Dagens viktigaste nyhetsklipp Svensk coronastrategi ifrågasätts internationellt

Sveriges taktik för att bekämpa coronaepidemin väcker förvåning världen över. Dansk press menar att Sverige ligger efter. Tysk media kallar den svenska strategin för ”avslappnad”. Norska infektionsläkare är kritiska.