Rapport Män drabbas hårdare av corona

Nästan 8 av 10 av de som intensivvårdats i Sverige är män