Dagens viktigaste nyhetsklipp Oro för att vårdpersonal kan bli svårt sjuk

Erik Salaneck, infektionsläkare på Akademiska sjukhuset, är mycket oroad.