Dagens viktigaste nyhetsklipp "Man kan tyvärr förvänta sig fortsatt väldigt höga dödstal"