Rapport Kristina Kappelin: "Det är en känsla av belägring"