Rapport Så är beredskapen för coronaviruset i Stockholm