Rapport Därför kallas coronaviruset nu för covid-19

Björn Olsen, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet, ger svar på tre återkommande frågor om det så kallade coronaviruset, som enligt WHO nu benämns covid-19.