Rapport ”Spökskepp” spolades i land av stormen Dennis

Handelsfartyget MV Alta har drivit till havs i 18 månader innan det spolades iland vid den irländska fiskebyn Ballycotton.