Rapport Första dödsfallet kopplat till coronaviruset utanför Asien