Rapport Trump har friats i den historiska riksrättsprocessen

Senaten har friat USA:s president Donald Trump från båda åtalspunkterna i den historiska riksrättsprocessen. Utfallet var väntat.