Rapport Satellitbilder: Före och efter Irans missilattack

Satellitbilder avslöjar missilattackens omfång mot amerikanska flygbasen efter midnatt den 8 januari