Rapport Svenska jobb kan stå på spel när Brexit går igenom

Stockholms Handelskammares vd om konsekvenserna vid Brexit