Nobelstudion med Emma Frans Kemipriset på en minut

Nobelstudion förklarar årets kemipris.