Nobelstudion med Emma Frans Dynamiten

Alfred Nobel och Pappa Nobel börjar experimentera med det farliga ämnet nitroglycerin. Vägen framåt är otursförföljd och minst sagt explosiv.