Viktigt meddelande till allmänheten: Viktigt meddelande till allmänheten i Kumla kommun, i Örebro län. Det kommunala dricksvattnet är påvisat förorenat av bakterier. Kommunledningen uppmanar alla att koka vattnet före förtäring.Läs mer här, öppnar annan webbplats

Twin Trailer: Twin

När en ung mamma orsakar sin mans död av misstag övertygar hon den döde makens identiska tvilling att ta hans identitet. Premiär 1 november.