På spåret De tävlar i grupp 3

De sista tävlande grupperna i På spåret presenteras.