På spåret De tävlar i grupp 1

De tre första grupperna i På spåret presenteras.