Allt för Sverige Lär känna Melissa Walls

Melissa arbetar som universitetsprofessor och är till hälften ursprungsamerikan. Genom livet har hon sett ner på sitt svenska ursprung, eftersom den delen av henne står för koloniseringen och folkmordet mot de infödda amerikanerna. För närvarande forskar Melissa i ursprungsbefolkningens kultur och historia vid University of Minnesota. I och med att hon själv tillhör Ojibwafolket har hon alltid haft ett starkt intresse för den amerikanska ursprungsbefolkningens rika kulturarv. Men det har lett till att hennes svenska arv hamnat i skymundan, något som hon nu vill ändra på.