Uppdrag granskning Mohammed jobbar på platsen som blivit en miljökatastrof