Rapport Mats Malm: Hon lämnar ett stort tomrum efter sig