Släng dig i brunnen ”Var är du Svetlana? Du var min bästa städerska”

Henrik Nyblom rappar i Släng dig i brunnen. Se hela numret i första avsnittet av Släng dig brunnen.