Luuk & Hallberg Typer man träffar på parmiddagar

Sketch med Johanna Nordström och Daniel Hallberg.