Luuk & Hallberg Så träffades Kristian Luuk och Daniel Hallberg

Luuk & Hallberg har lite olika bild av hur de träffades för första gången.