Ridsport: EM Henrik von Eckermann och Mary Lou i sista rundan