Ridsport: EM Peder Fredricson i fredagens laghoppning