Ridsport: EM Henrik Ankarcrona om läget inför finalen