Det svenska popundret Smygtitt: Det svenska popundret

Historien om den svenska moderna musikens resa ut i världen. Premiär onsdagen den 16 oktober.