Lyckolandet Trailer: Lyckolandet

De internationella oljebolagen håller på att lämna Stavanger efter åratal av misslyckad jakt på olja. Det får konsekvenser för hela stan, inte minst för Christian Nyman, som har fått jobb som dykare på oljeplattform, och Toril Torstensen, vars amerikanska pojkvän jobbar för Shell. Ingrid Nyman fattar ett stort beslut som rör hela familjen. Premiär måndagen den 12 augusti.