Sportnytt Läkarens ord till Frida Wallberg: ”Du är döende”

SVT Sport i exklusivt möte