Kära dagbok Konsten att inte ta skulden

Bertil ska undervisa i trimning men han kör på lite väl hårt och ser sig inte för.