Kära dagbok Casual kristet

Ska man hålla högmässa är frisören Sören rätt person att gå till... eller?