Rapport Därför ska du börja spara i tid - Alex förklarar "snöbollseffekten"