Svenska nyheter Det är knepigt att räkna

PRO har under flera år försökt att räkna sina medlemmar. Fortfarande har de inte kommit med en medlemslista.